Management společnosti ELEKTRUM představují pracovníci, kteří do roku 2002 tvořili základ energetické skupiny pražské pobočky mezinárodní investiční a poradenské společnosti EPIC
Společnost ELEKTRUM poskytuje služby v oblastech:
- Finančního poradenství
- Vstupů strategických investorů do existujících společností
- Akvizic a fúzí společností
- Investičního poradenství
- Krátkodobého a dlouhodobého financování projektů
- Krizového managementu
- Průmyslových restrukturalizací
- Realitních služeb
Finanční poradenství
- Finanční analýzy společností a analýzy podnikatelského prostředí
- Zpracování marketingových, finančních a investičních plánů
- Oceňování společností a jejich částí na bázi DFCF a jiných metod ocenění
Krizový management
- Analýzy příčin poklesu prodejů, tržeb a zisků, zvyšování nákladů a výdajů odhalování příčin   nepříznivých finančních situací
- Návrhy na okamžité zajištění finančních zdrojů a likvidity
- Identifikace rezerv a zvýšení výkonnosti společností
Průmyslové restrukturalizace
- Restrukturalizační programy zaměřené na daný předmět podnikání
- Změny ve struktuře řízení společností
- Vyhledání potencionálních investorů na nákup existujících společností nebo jejich částí
Akvizice a fúze společností
- Vyhledávání vhodných akvizičních cílů pro tuzemské a zahraniční investory
- Vyjednávání podmínek vstupu investorů do vybraných společností
- Podpora a provádění due diligence vybraných akvizičních cílů a příprava transakcí
Vstup strategických investorů do existujících společností
- Vyhledání a výběr vhodných strategických investorů pro daný předmět podnikání
- Jednání s potencionálními investory a institucemi poskytujícími podpory a granty
- Příprava struktury transakcí pro vstup investora do společností
Investiční poradenství
- Výběr vhodných investic pro tuzemské a zahraniční investory
- Analýzy investičních cílů a ocenění zamýšlených akvizic
- Poradenství při přípravě nových investičních projektů
Krátkodobé a dlouhodobé financování projektů
- Návrhy na vhodné druhy financování vybraných projektů
- Zprostředkování financování od tuzemských a zahraničních bank a investorů
- Příprava emisí cenných papírů
Realitní služby
- Příprava a řízení existujících a nových výstavbových projektů
- Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí
- Vyhledávání vhodných investorů pro prodej a nákup nemovitostí a jejich částí