Mezi hlavní projekty ELEKTRUM patří:
Poradenství při vstupu strategického partnera

Komplexní akviziční poradenství při podání nabídky na nákup rozhodujícího podílu ve společnosti Elektrárna Kolín a.s. pro společnost Pražská energetika, a.s.

Komplexní ekonomické hodnocení projektu rozšíření výroby elektrické energie ve společnostech skupiny v České republice - spolupráce s ORGREZ, a.s.

Ocenění společnosti Bohemia Müller s.r.o. pro účely interního rozhodování

Technicko-ekonomické hodnocení projektu výstavby elektrárny na obnovitelné zdroje energie

JIP-Papírny Větřní, a.s. - analýza možností změny palivové základny a obnovy energetiky JIP-Papírny Větřní, a.s.

Město Děčín - ocenění městského podílu a poradenství při prodeji akcií města ve společnosti TERMO Děčín a.s.

Technické služby města Chomutov - analýza hospodaření společnosti a návrh možností budoucího zajišťování technických služeb ve městě Chomutov

Pražská energetika, a.s. - spolupráce s EPIC při analýze akvizičních příležitostí v energetice v České republice a na Slovensku

OKD, a.s. - poradenství při privatizaci Sokolovské uhelné a.s., zajištění hloubkové kontroly (due diligence), zajištění technické prověrky a ocenění společnosti

MVV Energie CZ s.r.o. - finanční poradenství pro 3. nejvýznamnější teplárenskou společnost v České republice
-
Technicko-ekonomická kontrola 6 největších slovenských tepláren při jejich  privatizaci
-
Hloubková kontrola (due diligence) a ocenění United Energy a.s.
-
Ocenění společnosti Moravské teplárny a.s.
-
Ocenění  a hloubková kontrola (due diligence) části podniku Teplárna Dvůr Králové nad Labem
-
Návrh konsolidace teplárenství v městě Brně - finanční analýzy návrhu fúze společností Teplárny Brno a.s. a TEZA a.s.
-
Ocenění a hloubková kontrola (due diligence) energetiky ŽDB
-
Ocenění a hloubková kontrola (due diligence) části podniku Teplárna Náchod

Severočeské doly a.s. - analýzy vývoje trhu s energetickými komoditami

J & T Investment Advisors, s.r.o. - ocenění majetkových účastí v teplárenských společnostech

Pražská energetika, a.s - posouzení telekomunikační společnosti, ocenění a analýza další majetkové účasti PRE v této společnosti

Město Děčín - analýza hospodaření, návrh budoucího způsobu zajištění technických služeb ve městě Děčín

Bioenergy Group - finanční poradenství, návrh finančního řízení společnosti, finanční model, ocenění společnosti

Červená skála, a.s. - konsolidace pozemků a příprava projektu pro výstavbu 103 bytových jednotek a rodinných domků, realitní činnosti

Pietro Filipi, s.r.o. - finanční poradenství, krizový management, finanční restrukturalizace

s.Oliver CZ s.r.o. - ocenění a návrh finančního řízení společnosti, tvorba finančního plánu

Město Mariánské Lázně - strategická analýza nemovitého majetku města, návrh dlouhodobého strategie

Město Hořice - poradenství při organizaci veřejné soutěže na zajištění služeb odpadového hospodářství

Město Hořice - poradenství při organizaci veřejné soutěže na zajištění služeb péče o zeleň