Referenční projekty týmu ELEKTRUM s.r.o. jsou vybranými osobními referencemi managerů společnosti ELEKTRUM s.r.o. v předchozích managerských pozicích.

EDF - akviziční poradenství

RWE - akviziční poradenství

E.ON - akviziční poradenství

TERMO Děčín a.s. - privatizace

MVV Energie CZ s.r.o.- akviziční poradenství při nákupu společností

- Zásobování teplem Vsetín a.s.
- Městské inženýrské sítě Studénka a.s.
- Jablonecká teplárenská a realitní a.s.
- Českolipská teplárenská a.s.
- OPATHERM a.s.
- Teplárny Brno a.s.
- CZT s.r.o.
- Městské inženýrské sítě Studénka a.s.


Severočeská energetika, a.s. - akviziční poradenství

HydroČEZ, a.s. - akviziční a finanční poradenství

Západočeská plynárenská, a.s. - finanční poradenství

Jihomoravská plynárenská, a.s. - finanční poradenství

Jihomoravská plynárenská, a.s. - poradenství při financování

Jihočeská plynárenská, a.s. - finanční poradenství